Premena / predstavenie

Takto ste Kafku ešte nečítali. Samozrejme že neurčité agresívne sily, ktoré na jeho postavy pôsobia boli prirovnávané k monštruóznej mašinérii štátu, či k absurdnej existencii. Ale Kafkova Premena, kde sa Gregor Samsa, pôvodne živiteľ rodiny, premení na odpudivý hmyz pokiaľ viem ešte nikto neprirovnal ku konkrétnemu vládnemu predstaviteľovi... Stačila táto jediná paralela, aby sa celý príbeh prekódoval. Sme zrazu na Slovensku, pravidelne sa tu organizujú protesty tých, ktorí chcú „ten odporný hmyz dostať z (bonaparteho) bytu“. Obraz však nie je jednoduchou alegóriou. Je tu paralela medzi rodinou a štátom. Samsovci len pomaly prichádzajú na to, že nemusia byť živení svojím synom, že sa vedia emancipovať, nájsť si prácu a žiť samostatne, bez závislosti na ich pôvodnom živiteľovi. Kým to však poPREMENA chopia, pripomínajú ľudí, ktorí sú ochotní prehliadať holé fakty o stave (nielen slovenskej) reality: „Gregor je napriek terajšej svojej zarmucujúcej a odpornej podobe predsa len členom rodiny a neslobodno s ním zaobchádzať ako s nepriateľom, keďže rodinná spolupatričnosť velí, aby sme odpor voči nemu prehltli a boli trpezliví, nič, iba trpezliví“. 

Divadlo NA PERÓNE okrem dôslednej práce s Kafkovým textom Premena (je dôsledne zachovaný, nič nie je zmenené, je iba skrátený) však volí aj originálnu scénografiu - Gregorova izba je za veľkým sklom výkladu Múzea Vojtecha Löfflera a rodina debatuje, večeria a háda sa na Alžbetinej ulici, na chodníku pred výkladom. Scénická akcia niekedy ide v zhode s textom, niekedy proti nemu, čím ho ironizuje, alebo alebo konfrontač- ne posúva významy. Tomuto súboru sú od začiatku blízke aj pohybové postupy, práca s tempom herectva (zrýchlený groteskný pohyb, aj spomalenie ako pri filmových efektoch). Tieto postupy sa navyše vyskytujú zároveň v jednej scéne, čo ich efekt kontrapunkticky zosilňuje. Pre toto predstavenie je príznaková aj vnútorná expresia. Samotný fakt prirovnania situácie rodiny k situácii v štáte a stotožnenie Gregora s konkrétnym politikom, zobrazenie fyzickej premeny človeka na švába – to sú vizuálne veľmi silné podnety. ́" 

J.Palaščák

premiéra 18. 5. 2018 Múzeum Vojtecha Löfflera | Alžbetina 20, Košice réžia Jana Wernerová

účinkujú Jakub Muranský a. h. | Gregor Peter Kočiš | Samsa Jana Wernerová | Samsová, Rozprávačka Michaela Domovcová a. h. | Gréta Zuzana Psotková , Zuzana Dancáková | Služobná Peter Havasi a.h 

Predstavenie vzniklo s finančnou podporou Fondu pre umenie.

 
   
       
       

Subscribe

       
* indicates required
               
           
                                           
       
   

Hlavní partneri

Partneri

Podporili nás pri prestavbe

Sme členmi

Ďakujeme za pomoc

Daniela Hlinková · Ema Garajová · Tomáš Tajták · František Vasiľ · Peter Matia · Gabriel Podolinský · Michal Kačmár · Ivana Kačmárová · Kristína Sekeráková · Marián Bodis · Jaro Ladič · Linda van Dalen · Viktor Feher · Monika Suchánska · Libor Pacek · Patrik Lux · Dávid Benko · Lucie Brožková · Karol Babal · Peter Tóth · Sára Šmelková · Anna Suráková · Nikola Gánovská · Lukáš Lipčák · rodina Hamráková · Midfield Studio