FASBUK - predstavenie

"Ja neviem, jednoducho sme iba ľudia a koniec...To je začiatok a koniec všetkého. Si človek, rob chyby a dovoľ si to. To je celé. Preto platí, keď neojebeš iného, ojebeš sám seba... Takto to funguje proste!"

Predstavenie s použitím textu Jany Micenkovej "Veľký šváb na facebooku" oceneného v rámci súťaže "VEJK AP!2" a úryvku z textu A.P. Čechova “Čajka”.

Autor: Ľubo Burgr a NA PERÓNE
Hrajú: Peter Kočiš, Zuzana Psotková, Jana Wernerová
Dramaturgia: Ľubo Burgr a NA PERÓNE
Hudba: Ľubo Burgr a výber
Svetlo: Ondrej Balog
Zvuk: Palko Matia
Réžia: Ľubo Burgr

Inscenácia FASBUK ("Óda na divadlo") vznikla metódou kolektívnej tvorby ako výsledok pokusu inscenovať text ocenený v rámci súťaže "Vejk AP2!". Kombinácia hercov a režiséra priniesla v procese skúšania témy, ktoré tvorcov čoraz viac vzďaľovali od pôvodnej predlohy. Ako herci a neskôr spoluautori sme boli konfrontovaní so svojou túžbou hrať divadlo, ktoré reflektuje naše vlastné pocity a záväzkom interpretovať text, ktorý bol ocenený v súťaži. "Môj život v projektoch", tak by znela dnešná parafráza Stanislavského knihy "Môj život v umení" podľa tvorcov inscenácie FASBUK.

Premiéra: 22.12.2011, Akadémia ROVÁS Košice
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky.


“Inscenácia Fasbuk je autorskou mozaikou minipríbehov s výraznými pointami. Burgrova režijná koncepcia je vystavaná na dôraznom hereckom uchopení postavičiek a jednoznačnom textovom odkaze.

Diváci sa môžu tešiť na ucelenú generačnú výpoveď, dalo by sa povedať až spoveď o nás samých. To všetko však napriek tvrdosti vypovedaného a videného, jemne a láskavo.”

Hana Rodová recenzentka časopisu KOD - Konkrétne o divadle

 
   
       
       

Subscribe

       
* indicates required
               
           
                                           
       
   

Hlavní partneri

Partneri

Podporili nás pri prestavbe

Sme členmi

Ďakujeme za pomoc

Daniela Hlinková · Ema Garajová · Tomáš Tajták · František Vasiľ · Peter Matia · Gabriel Podolinský · Michal Kačmár · Ivana Kačmárová · Kristína Sekeráková · Marián Bodis · Jaro Ladič · Linda van Dalen · Viktor Feher · Monika Suchánska · Libor Pacek · Patrik Lux · Dávid Benko · Lucie Brožková · Karol Babal · Peter Tóth · Sára Šmelková · Anna Suráková · Nikola Gánovská · Lukáš Lipčák · rodina Hamráková · Midfield Studio