Hranica/Határ - site specific

Zámerom projektu bolo umením oživiť opustenú hranicu, ktorá stratila svoj význam, dôležitosť a poslanie, spojiť tvorivé sily devätnástich umelcov z krajín V4 /výtvarníkov, filmárov, hudobníkov, hercov, tanečníkov, rezbárov / a počas týždňa zmeniť surový priestor opusteného hraničného prechodu na miesto obrazov, nápadov a výpovedí o spôsobe chápania hraníc ako takých v kontexte jednotlivca a jeho osobnosti. Divácky zaujímavý bol nielen samotný záverečný multimedialny performance, ale aj predchádzajúce dni príprav. Výsledkom bol pocit spolupatričnosti s umelcami a ostatnými divákmi. Samotný performance bol autorstvom viacerých umeleckých skupín. Každá z nich používa k vyjadreniu témy rôzny tvorivý materiál, túto rôznorodnosť počas 4 dní pretavila do kompaktného, pôsobivého celku, ktorý využil možnosti ponúknuté priestorom. 

Dramaturgia/Réžia: Peter Kočiš (SK), Socha: Fenas István (HU), Arpád Cselényi (SK), Výtvarníci : Otto Szabó (SK), Jozef Tóth (SK), Hudobný doprovod: János Vászonyi (HU), Lucas Zygmunt (PL),

Filmové vstupy: Palko Matia(SK) , Ondřej Szollos (CZ), Tanec: Magda Przybysz (PL), Streetart: Viktor Fehér (SK), Herci: Zuzana Psotková (SK), Jana Wernerová (SK), Silvia Donová (SK),

Fotograf/Technická podpora:Robert Farkaš (SK), Scénografia/Svetelný dizajn: Ján Jeník (SK), Grafický design: Jozef Tušan (SK)

 
   
       
       

Subscribe

       
* indicates required
               
           
                                           
       
   

Hlavní partneri

Partneri

Podporili nás pri prestavbe

Sme členmi

Ďakujeme za pomoc

Daniela Hlinková · Ema Garajová · Tomáš Tajták · František Vasiľ · Peter Matia · Gabriel Podolinský · Michal Kačmár · Ivana Kačmárová · Kristína Sekeráková · Marián Bodis · Jaro Ladič · Linda van Dalen · Viktor Feher · Monika Suchánska · Libor Pacek · Patrik Lux · Dávid Benko · Lucie Brožková · Karol Babal · Peter Tóth · Sára Šmelková · Anna Suráková · Nikola Gánovská · Lukáš Lipčák · rodina Hamráková · Midfield Studio