JRD’art camp - site specific

Zámerom projektu je nadviazať na projekt HRANICA / HATÁR a pokračovať v napĺňaní myšlienky vzájomného zbližovania sa a posilňovania cezhraničných vzťahov prostredníctvom umenia a tém, ktoré sú spoločné pre celý višegradsky región. Cieľom je vytvorenie tvorivého priestoru na netradičnom mieste, ktoré je pozostatkom spoločného národného hospodárstva z čias minulých. Opustené priestory bývalého Jednotného roľníckeho družstva VČELINCE sa nachádzajú 9 km od hraníc s Maďarskou republikou a sú jednými z mnohých roztrúsených po celom postsocialistickom bloku. Tento smutný pomník minulosti je počas desiatich dní k dispozícii umelcom a stane sa miestom pre vzájomnú tvorivú spoluprácu dizajnérov, maliarov, sochárov, street-arterov, hudobníkov, hercov, tanečníkov a filmárov. Cieľom umelcov je umelecká konfrontácia minulosti /zosobnenej prostredím/, prítomnosti /zastúpenej tvorivým potenciálom zúčastnených umelcov/ a budúcnosti, ktorú vytvárame svojimi každodennými činmi. Umelci majú k dispozíci celý areál družstva a aj materiál, ktorý sa nachádza na jeho pozemku. Prostredníctvom ich site specific tvorby získa toto miesto novú výpovednú hodnotu a ponúkne obyvateľom pohraničných oblastí nový, kreatívny pohľad na minulosť a vlastnú existenciu. 

Autor: OZ ART-EKO, Dramaturgia/ Réžia: Mgr.art Peter Kočiš /SK/, Fotograf/ Technická podpora: Róbert Farkaš /SK/, Streetart/ Nové médiá: Viktor Fehér /SK/ Michal Holý /SK/ Jakub Pišek /SK/, Beáta Kolbašovská /SK/, Maľba: Otto Szabo /SK/ Jozef Toth /SK/, Inštalácie: Orsi Horvath /HU/, Tanec: Andrea Miltner /GB/, Hudobná inštalácia: Jan Komárek /CZ/, Film: Palko Matia /SK/ Martin Kováčik /SK/ Luboš Bibig /SK/, Divadlo: Zuzana Psotková /SK/ Jana Wernerová /SK/, Grafický design: Jozef Tušan /SK/, DJ: Tomasz Jurecki /PL/

 
   
       
       

Subscribe

       
* indicates required
               
           
                                           
       
   

Hlavní partneri

Partneri

Podporili nás pri prestavbe

Sme členmi

Ďakujeme za pomoc

Daniela Hlinková · Ema Garajová · Tomáš Tajták · František Vasiľ · Peter Matia · Gabriel Podolinský · Michal Kačmár · Ivana Kačmárová · Kristína Sekeráková · Marián Bodis · Jaro Ladič · Linda van Dalen · Viktor Feher · Monika Suchánska · Libor Pacek · Patrik Lux · Dávid Benko · Lucie Brožková · Karol Babal · Peter Tóth · Sára Šmelková · Anna Suráková · Nikola Gánovská · Lukáš Lipčák · rodina Hamráková · Midfield Studio