Detail podujatia
NEBĽABOC! / workshop
Dátum 27. 4. 2019
Miesto Tabačka Kulturfabrik
Pre veľký záujem spúťame v novom roku NEBĽABOC! pre verejnosť:)

prihláška na https://bit.ly/2Bjjs4m

Intenzívny workshop komunikačných schopností

6 hodín | 2 lektori | workshopový materiál | technické vybavenie | prenájom priestorov | malé občerstvenie | 90eur

NEBĽABOC! je interaktívny, intenzívny tréning osobného rozvoja. Využíva základné herecké techniky, ktorými pomáha zlepšovať komunikačné schopnosti. Je určený všetkým, ktorí túžia využívať širšie možnosti svojho tela, dychu, reči a hlasu ako pracovného nástroja a výrazového prostriedku. Často totiž nie je podstatné ČO človek hovorí, ale AKO.„NEBĽABOC! si dáva za cieľ účastníka naučiť, ako využívať svoj telesný, dychový, rečový a hlasový aparát správne, aby v rámci osobnej aj pracovnej komunikácie boli poskytnuté informácie nielen vypovedané, ale aj zrozumiteľné. Okrem iného ponúka nástroje na zvládnutie verejnej prezentácie a poskytuje návod ako sa na ňu pripraviť. Sebaisté vystupovanie vedie k zlepšeniu bežného života, stáva sa jeho nevyhnutnou súčasťou, zvyšuje charizmu a vedie k všeobecnému porozumeniu a vzájomnej slušnosti.

Lektori: Mgr.art Jana Wernerová, Mgr.art Peter Kočiš

kontakt: +421 904 920 581, +421 948 158 023