O divadle

Divadlo Na Peróne svojou autorskou tvorbou intuitívne, s nadhľadom a láskavo rieši svoj pohľad na svet a vyzýva k diskusii medzi tvorcom a divákom. Vzniklo v roku 2005 v Košiciach. Okrem autorskej tvorby rozšírilo svoje spektrum o performace, medzinárodné spolupráce, vzdelávací workshop a tvorbu pre stredoškolské publikum. Motiváciou tvorcov je potreba reagovať na citlivé, sociálno - spoločenské témy. Vníma diváka nielen ako pasívneho pozorovateľa. Vedie s ním dialóg a nabáda ku kritickému mysleniu. V inscenáciách rieši vážne spoločenské problémy, no nechýbajú v nich prvky humoru a kritiky ( najmä ) do vlastných radov.


Základom tímu je tvorivá dvojica Wernerová / Kočiš. Tím sa v rámci každého nového projektu dopĺňa o externých spolupracovníkov, vďaka čomu nestráca na dynamike a divadlo tak neustále rozvíja svoju poetiku.


V súčasnosti má v repertoári 5 inscenácií, zájazdy a účasť na divadelných festivaloch v Česku, Poľsku, Maďarsku, Francúzsku, Nemecku, Bulharsku, Nórsku, Anglicku, Švédsku a USA, spoluprácu s množstvom organizácií a jednotlivcov pôsobiacich na poli umenia na Slovensku aj v zahraničí.


Po pätnástich rokoch tvorivých rezidencií v kultúrnych centrách sa rozhodlo urobiť ďalší významný krok - otvorilo svoj vlastný divadelný priestor zameraný na divadelné a performatívne umenie, ktorý poskytuje zázemie nielen na tvorbu svojich predstavení, ale slúži aj ako rezidenčný ateliér, hostí slovenské aj zahraničné divadelné súbory, podporuje študentské umelecké projekty, vzdeláva deti aj dospleých pomocou divadelného umenia, rozširuje umeleckú komunitu a prispieva k rozvoju kreatívneho priemyslu v Košiciach a na Slovensku.